PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Wetgeving

PROCentrum verzorgt uitsluitend rijopleidingen voor (semi) overheidsinstellingen

De bestuurders mogen gebruik maken van optische en geluidssignalen als omschreven in artikel 29 van het RVV 1990 of die anderszins zijn belast met een toezichthoudende dan wel opsporings- of veiligheidstaak.

PROCentrum kan tijdens de opleidingen beschikken over vrijstelling van bepaling (RVV 1990). Het Ministerie van I&M heeft besloten om per 1 april 2015 een permanente vrijstelling te verlenen voor het oefenen op de openbare weg met optische en geluidssignalen.
Dit geldt voor bestuurders, die in opdracht van een hulpverleningsdienst rijonderricht in het besturen van een voorrangsvoertuig krijgen of geven. Met deze bevoegdheid mag men optische en geluidssignalen voeren voor trainingsdoeleinden. PROCentrum heeft inmiddels meerdere modules trainen met Optische en Geluidssignalen ontwikkeld en deze in de bestaande lesplannen geïntegreerd.

Voor een aantal diensten blijft het uiteraard mogelijk om tijdens de opleiding gebruik te maken van vrijstelling. Deze regeling maakt het mogelijk om een rood verkeerslicht te negeren, de snelheid te overschrijden of waarbij een doorgetrokken streep mag worden overschreden zónder dat daarbij optische en geluidssignalen worden gevoerd.

Om de verkeersveiligheid ook onder deze bijzondere omstandigheden te kunnen blijven waarborgen werkt PROCentrum uitsluitend met hoogopgeleide en gecertificeerde instructeurs. Allen kunnen terug zien op een ruime werkervaring binnen de afzonderlijke doelgroepen.

Aanvullend op de wettelijke eisen hebben alle PROCentrum vakdocenten een zeer uitgebreide, aanvullende opleiding doorlopen. Deze is specifiek gericht op het verzorgen van instructie aan bestuurders van voorrangsvoertuigen. Als geen ander zijn PROCentrum instructeurs in staat om tijdens de instructie de vertaling te maken van oefen- naar praktijksituaties.

Het daadwerkelijk toepassen van ‘bijzonder weggedrag’ wordt zorgvuldig voorbereid en de cursisten worden hierin intensief begeleid.

Neem gerust contact op voor meer informatie.