PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Visie en Missie PROCentrum

 

Integriteit:

Onze verantwoordelijkheid als opleider en leverancier van materialen nemen wij uiterst serieus. Voor onze opdrachtgevers is integriteit onlosmakelijk verbonden met hun organisatie en men verwacht deze rechtschapenheid ook van (opleidings)partners. Sedert onze oprichting in 2004 loopt integriteit als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Wij treden onze opdrachtgevers eerlijk en transparant tegemoet. Onze opdrachtgevers waarderen deze grondhouding getuige de almaar toenemende vraag naar opleidingen en materialen.

 

Professionaliteit:

Wij leiden studenten op volgens leerplannen met heldere doelstellingen en concrete eindtermen, die aansluiten bij het competentieprofiel van de doelgroep. PROCentrum is de enige civiele opleider die conform het RVV 1990 met eigen opvallende voertuigen op de openbare weg opleidingen mag verzorgen waarbij met Optische en Geluidssignalen wordt geoefend. Hiertoe beschikken wij over een uitgebreid en modern voertuigpark met zowel herkenbare als niet herkenbare voertuigen. PROCentrum beschikt over een eigen opleidingscentrum met diverse opleidings- en vergaderlokalen alsmede een auditorium waar 100 studenten gelijktijdig college kunnen volgen. Voor praktische opleidingen kunnen onze opdrachtgevers gebruik maken van de faciliteiten van onze strategische partners. Uiteraard werken wij alleen met volledig gecertificeerde vakspecialisten. Onze docenten ondergaan permanent educatie hetgeen wordt gerealiseerd door samen te werken met nationale en internationale partners.

 

Betrouwbaarheid

Bij PROCentrum geldt: doe wat je zegt en zeg wat je doet! Alle afspraken worden contractueel vastgelegd, en daar houden wij ons ook aan. Van iedere student wordt een opleidings- en examenverslag opgemaakt, daarmee bouwt de student aan zijn eigen opleidingsportfolio. Voor de werkgever impliceert dit dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen met betrekking tot de wijze van opleiden en opgeleid houden van de medewerkers.
PROCentrum waarborgt de privacy van de student door de identiteit af te schermen. Alle onze docenten hebben een veiligheidsonderzoek doorlopen.

 

Verbondenheid:

PROCentrum realiseert zich dat al onze activiteiten bekostigd worden met gemeenschapsgeld. Onze calculatie is daarom altijd transparant en gebaseerd op de randvoorwaarden om een opdracht uit te voeren. De opdrachtgever bepaald zelf welke aanvullende elementen toegevoegd worden waarmee hij direct invloed uit kan oefenen op de uiteindelijke kostprijs. Wij beschikken over specialisten die ervaring hebben opgedaan in specifieke branches, daar zetten wij onze medewerkers ook in als docent. Wij nemen de tijd om uw organisatie en uw medewerkers te leren.

 

Klantgerichtheid:

Onze opleidingen sluiten aan bij de wensen van de opdrachtgever. PROCentrum ont zorgt, faciliteert en geeft voorafgaand aan en tijdens opleidingen steeds een eerlijk opleidingsadvies. Maatwerk wordt daarmee de standaard.