PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Rijopleiding Politie België

Belangrijk om te weten is dat het aanbod rij opleiding voor politie België onderverdeeld is in 3 grote zuilen;

1. Sensibilisering
2. Opleidingen
3. Projecten

Bij sensibilisering wordt de nadruk gelegd op het creëren van een referentie- en juridisch kader inzake prioritair rijden. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan persoonlijke verantwoordelijkheden en de gevolgen ervan. Bij de praktische opleidingen binnen dit luik ligt de nadruk op materiaalbehoud, basisfilosofie, externe perceptie, voorbeeldfunctie, enzoverder…

Bij opleidingen spreken we van effectieve vormingen. Hier worden, – naast het sensibiliserend aspect-, effectief vaardigheden aangeleerd met een bepaald doel voor ogen. Al onze opleidingen zijn schadepreventief.

Bij projecten wordt er samen met het beleid bekeken hoe een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld door middel van een aantal werkgroepen of te werken met zonedocenten.

Binnen het luik SENSIBILISERING :

  • Risicoanalyse Prioritair rijden : 4 u theoretische sessie voor groepen *HOT
  • Voertuigintroductie : Praktisch onderricht van 4 of 8 uur.

Binnen het luik OPLEIDINGEN :

  • Prioritair Rijden : 8 uur praktische vorming
  • Schadepreventie – Individueel programma : Opleiding op maat per persoon of typeschade
  • Politioneel Bestuurder – Basisniveau : Volledige 3 daagse vorming
  • Politioneel Bestuurder – Gevorderd : Specifieke politionele vaardigheden, op maat
  • Statische & Dynamische stopprocedures Auto : Vorming met oog op arrestaties inzittenden

Binnen het luik PROJECTEN :

  • Terugverdienmodel genereren : Samen met het beleid wordt door middel van een aantal werkgroepen en bestaande ervaring naar kostenneutraliteit gestreefd. Op welke manier kunnen we onze investeringen aantoonbaar terugverdienen?
  • Zonedocenten : Indien een langetermijnvisie ontstaat kan het interessant zijn een eigen docent binnen de zone ter beschikking te hebben.
  • Ondersteuning in beleid / nota / visie

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.