PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Rijopleidingen

PROCentrum verzorgt professionele rijopleidingen voor politie, ambulance, brandweer en alle andere overheidsdiensten met een (dringende) maatschappelijke taak. Onze opleidingen kenmerken zich door een professioneel opleidingsplan met heldere eindtermen en een duidelijk evaluatierapport. Professionals hebben recht op een goede rijopleiding, passend bij de taak die ze moeten uitvoeren. Zowel bij onze initiële opleidingen als bij onze nascholingstrajecten staat de kwaliteit van opleiden centraal. Professioneel opleiden is geen incidenteel gegeven, maar een continu proces. Bij- en nascholing is van groot belang om goed te kunnen blijven functioneren in de dagelijkse beroepspraktijk.

Onze rijopleidingen:

Maatwerk voor blijvende gedragsveranderingen

Onze rijopleidingen zijn niet gericht op korte termijn successen, maar op blijvende gedragsveranderingen bij onze cursisten waardoor de risicoperceptie wordt verbeterd en de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Geen cursist is natuurlijk hetzelfde. Om gedragsveranderingen te realiseren wordt het onderwijsleerproces altijd persoonlijk op de cursist afgestemd. Het leveren van maatwerk wordt hiermee standaard.

Oefenen met optische- en geluidssignalen op de openbare weg

Het hoogste leerrendement wordt behaald door te oefenen in praktijksituaties. Bij PROCentrum beschikken we over een vrijstelling van bepaling (RVV 1990). Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten per 1 april 2015 een permanente vrijstelling te verlenen voor het oefenen op de openbare weg met optische- en geluidssignalen. Deze vrijstelling geeft bestuurders van een voorrangsvoertuig de bevoegdheid om optische- en geluidssignalen te voeren voor trainingsdoeleinden. Wij hebben inmiddels meerdere modules ontwikkeld waarin deze trainingen zijn geïntegreerd.

Unieke wijze van verslaglegging

Voorafgaand aan onze rijopleidingen vindt altijd een uitgebreide voorbespreking plaats. Na afloop van de training volgt een gedetailleerde terugkoppeling en verslaglegging. Door onze unieke wijze van verslaglegging wordt helder in kaart gebracht of, en in welke mate, een cursist zich bepaalde competenties heeft eigen gemaakt. Deze informatie kan op ieder gewenst moment worden opgevraagd en wordt daarnaast ingezet bij het verzorgen van na- of bijscholingstrajecten. Wij streven naar intensieve en langdurige samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers. Door de ontwikkeling van competenties zorgvuldig te documenteren, worden onze rijopleidingen continu op de cursist afgestemd.

Accreditatie

Internationaal vinden al onze rijopleidingen voor hulpverleningsdiensten plaats onder toezicht en auspiciën van de politieschool van Vlaams Brabant, onderdeel van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Onderwijs (P.I.V.O). Deze overheidsinstelling werd opgericht om initiatieven te ontwikkelen voor de opleiding, training en vorming van overheidspersoneel. PROCentrum is als opleidingspartner verbonden aan het P.I.V.O. en binnen dit instituut verantwoordelijk voor alle prioritaire rijopleidingen.

Kostenefficiënt

Onze rijopleidingen voor politie, ambulance brandweer en overige hulpdiensten worden specifiek toegespitst op de cursist. Wij geloven dat we op deze manier het hoogst haalbare rendement kunnen behalen. Toch worden de kosten bij deze benadering niet uit het oog verloren. Als geen ander realiseren wij ons dat er sprake is van gemeenschapsgeld dat weloverwogen besteed moet worden. Wij werken daarom kostenefficiënt; rijopleidingen starten desgewenst (en indien mogelijk) bij u op locatie zodat er geen kostbare opleidingstijd verloren gaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om – onder voorwaarden – gebruik te maken van uw eigen voertuigen.

Innovatie

Een groot aantal opdrachtgevers vertrouwt de rijopleiding van hun medewerkers al sinds jaar en dag toe aan de deskundigheid en professionaliteit van PROCentrum; sommigen al sinds de oprichting van ons instituut in 2004! Om een dergelijk mate van klanttevredenheid te realiseren volstaat het als opleidingsinstituut niet om alleen betrouwbaar te zijn; je moet zelf continu innoveren en voorop willen lopen bij zowel technische als ook wettelijke ontwikkelingen. Onze kritische en oprechte houding hebben er mede voor gezorgd dat de pilot oefenen met optische- en geluidssignalen op de openbare weg gerealiseerd werd. Momenteel vormt de integratie van zogenaamde ‘eye-tracking systemen’ een speerpunt binnen onze opleidingen.

De rijopleidingen van PROCentrum

Voor meer informatie over onze rijopleidingen verwijzen we u graag naar de pagina’s rijopleiding politie, rijopleiding ambulance, rijopleiding brandweer en rijopleiding overige dienstverleners. Heeft u vragen over één van onze rijopleidingen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Samen met u bespreken we graag de mogelijkheden.