PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

PROCENTRUM GAAT WEER OPLEIDINGEN VERZORGEN VOOR DE NATIONALE POLITIE

Overeenkomst gesloten met de Politie Academie voor ondersteuning tijdens specialistische rijopleidingen

VOORTGEZETTE RIJOPLEIDINGEN MARECHAUSSEE (VPV-B)

Het afgelopen jaar leverde PROCentrum rijopleidingen wekelijks rijdocenten aan de Koninklijke Marechaussee ter ondersteuning van de Voortgezette Rijopleiding Auto. Door de gezamenlijke inspanning van KMar. en PROCentrum docenten konden een groot aantal (extra) leerlingen hun basisbekwaamheid behalen voor het rijden met Optische- en Geluidssignalen. Eind december sprak de teamleiding Kmar tijdens een eerste evaluatie zijn tevredenheid uit over de samenwerking met PROCentrum en de geleverde prestatie.

OPLEIDINGSCONCEPTEN MET EIGEN VOERTUIGEN EN VRIJSTELLING

Naast de rijopleidingen voor overheidsdiensten waarin bestuurders wordt geleerd om met Optische- en Geluidssignalen vlot, veilig en verantwoord door het verkeer te rijden, heeft PROCentrum zich vanaf het begin reeds gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen met onopvallende voertuigen en de specifieke taken die dergelijke bestuurders geacht worden uit te voeren. Omdat PROCentrum diensten uitsluitend toegankelijk zijn voor (semi) overheidsdiensten heeft het Ministerie ons opleidingsinstituut gelijkgesteld met openbare diensten en vrijstelling verleend voor het voeren van Optische- en geluidssignalen en de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Mede hierdoor kan PROCentrum haar rijopleidingen verzorgen met eigen voertuigen die voldoen aan de wettelijke inrichtingseisen en waarvoor passende aansprakelijkheidsverzekeringen zijn afgesloten.

Daarnaast blijkt de praktische werkervaring van onze (senior) docenten tijdens de rijopleidingen van een niet te onderschatten meerwaarde, hetgeen door deelnemende cursisten regelmatig tijdens evaluaties wordt aangegeven.

SPECIALISTISCHE RIJOPLEIDING (SRO) VS. ONOPVALLEND VEILIG RIJDEN (OVR)

Daar waar PROCentrum ingeval van rijopleidingen voor bijzondere diensten sprak over maatwerk Specialistische Rijopleidingen, omschreef de Politie Academie dergelijke opleidingen al geruime tijd als ‘Onopvallend Veilig Rijden’. Recentelijk besloten beide instituten om de opleidingscompetenties van hun leergangen onderling te vergelijken. Doel hiervan was om ook aan de opdrachtgevers duidelijk te maken waar de overeenkomsten of verschillen in opleidingsniveau zaten. Tot groot genoegen van zowel PROCentrum als ook de Politie Academie bleek de leergang van onze drieweekse specialistische rijopleiding inhoudelijk vrijwel identiek te zijn aan de OVR. Daarnaast bleken er grote overeenkomsten tussen de PROCentrum maatwerk SRO en een aantal maatwerk rijopleidingen van Politie Academie. Nu vastgesteld is dat beide instituten op eindcompetentieniveau vergelijkbare producten afleveren en er tevens sprake is van een dringende opleidingsbehoefte vanuit de Nationale Politie concludeerden beide instituten dat de tijd rijp is voor samenwerking.

ONDERSTEUNEN, SAMENWERKEN EN EVC’S 

PROCentrum gaat de komende maanden, onder auspiciën van de Politie Academie, de rijopleidingen verzorgen voor een specialistische eenheid binnen de Nationale Politie. Senior docenten van PROCentrum zijn verantwoordelijk voor de invulling van het praktische gedeelte. De proeve van bekwaamheid wordt afgenomen door examinatoren van de Politie Academie. Daarnaast wordt momenteel gesproken over de mogelijkheid om opdrachtgevers die een OVR opleiding laten verzorgen door PROCentrum te laten toetsen middels een proeve van bekwaamheid door de Politie Academie. Dit zou impliceren dat cursisten -bij positief resultaat- recht hebben op het officiële certificaat van de Politie Academie.

Tenslotte gaat de Politie Academie de komende tijd nogmaals kritisch kijken naar de eindcompetenties van het volledige opleidingsaanbod van PROCentrum in de afgelopen jaren. Doel van dit alles is om de instroom van PROCentrum leerlingen op vervolgopleidingen aan de Politie Academie middels EVC’s te vergemakkelijken.

PROCentrum is bijzonder trots op bovenstaande ontwikkelingen die een rechtstreeks gevolg zijn van openhartige gesprekken tussen de opleidingsinstituten. Het zijn in eerste instantie de medewerkers van de Nationale Politie die profiteren van deze samenwerking vanwege de capaciteitsvergroting voor de rijopleidingen die daarmee gepaard gaat.

Wilt u meer weten over onze samenwerking met de Nederlandse Politie Academie, neemt u dan rechtstreeks contact op met dhr. Hendriks via h.hendriks@procentrum.nl . Voor algemene vragen over onze rijopleidingen of andere PROCentrum producten kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers op het kantoor in Best via 040-206.0001.