PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Ongekende resultaten prioritaire rijopleidingen Politie Antwerpen

In 2015 zette de politiezone Antwerpen, onder begeleiding van PROCentrum en haar partner PIVO, de eerste voorzichtige stap  in een veranderproces op het gebied van voortgezette, prioritaire rijopleidingen. Vandaag, vier jaar later, ligt er een evaluatierapport op tafel dat gerust grensverleggend mag worden genoemd en waar de intensieve PROCentrum leergang tot instructeur prioritaire voertuigen, in Nederland instructeur Optische- en Geluidssignalen , in belangrijke mate aan heeft bijgedragen!

Opleidingsvisie ‘docent prioritaire voertuigen’

De basis werd gelegd in 2014 toen PROCentrum door de korpsleiding  van de politie Antwerpen werd gevraagd te adviseren inzake een beleidsmatige lange termijn visie met betrekking tot de opleiding en nascholing van medewerkers belast met (prioritaire) rijopdrachten. Deze vraag resulteerde in een maatwerk opleidingsplan gebaseerd op vier pijlers:

  • Verbeteren risicoperceptie en mentaliteitswijziging onder bestuurders van dienstvoertuigen
  • Schadepreventie , terugdringen van (schuld)schade aan dienstvoertuigen
  • Onkostenreductie, het terugdringen van bedrijfs- en onderhoudskosten op dienstvoertuigen
  • Imagoverbetering interventie-eenheden

PROCentrum stelde voorts bij de presentatie van haar plan dat het mogelijk moest zijn om deelnemers aan de prioritaire rijopleiding kosten neutraal op te leiden. Destijds door velen omschreven als een zeer ambitieuze uitspraak, maar PROCentrum was overtuigd van de kwaliteit van haar  opleidingsprogramma’s in het algemeen en in het bijzonder de leergang instructeur voorrangsvoertuigen. Ambitieus was het plan beslist, maar ook realistisch. De projectleiding  in Antwerpen zegt er volgende over in de evaluatie: “… Een moment waarin Antwerpen kan aantonen geen meerkosten  te hebben gegenereerd dan nu het geval is, maar waarin een kapitaalverschuiving gebeurd is in de richting van ons kapitaal, ons personeel…”

De duidelijke opleidingsvisie van PROCentrum/PIVO, in combinatie met het concrete opleidingsplan, overtuigde de politiezone Antwerpen en resulteerde in een gunning van de opdracht aan PROCentrum; de maatwerk prioritaire rijopleidingen (PRIBA) voor Antwerpen was geboren.

Na een uitgebreide voorselectie werden 35 politiemedewerkers toegelaten tot de leergang  ‘instructeur prioritaire voertuigen’  (instructeur OGS). Na een zeer intensieve opleiding van maar liefst 13 weken behaalden uiteindelijk 11 medewerkers het fel begeerde certificaat.  “Earned, not given” zo sprak een van de studenten tijdens de officiële uitreiking aan het PIVO, waarmee hij treffend omschreef hoeveel tijd, moeite en energie de studenten in deze opleiding hadden gestoken.

Resultaten

Politiezone Antwerpen kende voor 2015 geen (aanvullende) rijopleidingen voor intredend politiepersoneel. Bestuurders van politievoertuigen dienden enkel in het bezit te zijn van een (burger) rijbewijs geldend voor de categorie voertuigen dat bestuurd werd. Het gegeven dat politiemedewerkers hun taak regelmatig onder verzwarende omstandigheden moeten uitvoeren resulteerde dan ook, niet verwonderlijk, in een verhoogd aantal voertuigschades al dan niet met letsel. Op verzoek van PROCentrum/PIVO werd bij aanvang van het project een registratie gestart van het aantal ongevallen en schades. Het doel hiervan was om objectief vast te leggen of en zo ja in welke mate het opleiden van medewerkers invloed zou hebben op het schadebeeld.

Het evaluatieverslag dat onlangs, na vier jaar opleiden, werd gepresenteerd geeft hierop een zeer duidelijk antwoord: opleiden, vermits het geschiedt volgens een goed doordachte leergang en wordt uitgevoerd door kundige docenten, werkt! En hoe!

Er is sprake van een significante daling van het  aantal ongevallen en schadegevallen.  Daarenboven stelt de projectleiding “een niet te onderschatten mentaliteitswijziging bij haar bestuurders vast.  Dat onze bestuurders nu duidelijk weten wat de gestelde normen zijn vertaalt zich in veilig en vlot rijgedrag mét oog voor de voorbeeldfunctie! “

De evaluatie beperkt zich enkel tot de meest meetbare feiten, namelijk de schade- en de ongevallencijfers.  Daarnaast zijn er een aantal onverwachte voordelen opgevallen zoals verminderd brandstofverbruik, minder bandenslijtage, lagere onderhoudskosten en een wagenpark dat algeheel genomen in betere conditie verkeerd.

Cijfers

Na vier jaar opleiden:

  • Het aantal ongevalsvrije kilometers steeg van 22.090 naar 156.430; een stijging van 608 %
  • Het aantal schadevrije kilometers steeg van 11.270 naar 19.533; een stijging van 73 ½ %
  • Het aantal schadegevallen door schuld daalde van 42% naar 7%

Bovenstaande verbluffende resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven bij verzekeraars. Een grote Belgische verzekeringsmaatschappij wil andere politiezones stimuleren om deel te nemen aan het PROCentrum/PIVO opleidingsprogramma door het aanbieden van serieuze kortingen bij deelname aan het opleidingsprogramma.

(Semi) overheidsinstellingen die meer willen weten over het maatwerk traject dat PROCentrum/PIVO samen met de politiezone Antwerpen heeft doorlopen kunnen contact opnemen met ons kantoor in Best. Op aanvraag stellen wij u graag het ‘Eindverslag effecten na 4 jaar rijopleiding binnen afdeling Noodhulp’ beschikbaar.