PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

Login

Op een gedeelte van onze website treft u een groot aantal tactische opleidingen aan voor basis eenheden en gespecialiseerde diensten.
Vanwege het vertrouwelijke karakter van de opleidingen heeft PROCentrum ervoor gekozen om dit deel van onze website niet voor het publiek toegankelijk te maken.
Wanneer u toegang wenst te krijgen tot het afgeschermde deel van onze opleidingen kunt u zich hier registreren
Om veiligheidsredenen worden Inlogcodes uitsluitend verstrekt via geregistreerde e-mailadressen van overheidsdiensten. Wij vragen om uw begrip voor deze voorzorgsmaatregel.