PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

10. Opleiding Situatie Georiënteerd Politie Optreden (SGPO)

Tijdens de handhaving van openbare orde kunnen politieambtenaren geconfronteerd worden met uiteenlopende, potentieel risicovolle situaties. Het vereist een aangepaste werk- en denkwijze om ook onder dergelijke omstandigheden veilig en verantwoord op te kunnen treden.

Inhoud van de opleiding:

De opleiding situatie georiënteerd politie optreden (SGPO) kent een afwisselende opzet. Tijdens de opleiding komen vaardigheidslessen, zelfverdediging, praktijkgerichte theorie, praktische oefeningen, optreden met andere disciplines en praktijksimulaties met acteurs aan bod. De cursist krijgt handvatten aangereikt om zowel individueel als in teamverband, op fysiek, technisch en tactisch vlak, passende maatregelen te kunnen nemen en doelmatig te kunnen handelen. Belangrijk hierin is het herkennen en beheersen van emoties en het daaraan gekoppelde gedrag.

Doelgroep:

De opleiding SGPO is geschikt voor politieambtenaren die tijdens hun werkzaamheden geconfronteerd kunnen worden met uiteenlopende, potentieel risicovolle situaties.

Vooropleiding en vervolgopleidingen:

Voorafgaand aan de SGPO opleiding moet de opleiding basis politie met een goed gevolg zijn afgerond.

Opleidingsduur en deelnemers:

Opleidingsduur: 3 dagen
Maximaal aantal deelnemers: 10

Contact:

Heeft u vragen over of interesse in de opleiding situatie georiënteerd politie optreden? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.