PROCENTRUM B.V. | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@procentrum.nl

COVID-19 maatregelen PROCentrum

Een internationale gezondheidscrisis dwingt ons tot maatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus zoveel als mogelijk in te dammen. Onze eerste zorg ligt daarbij vanzelfsprekend bij de gezondheid en het welzijn van werknemers, studenten en onze omgeving.

PROCentrum levert diensten ten behoeve van (semi) overheden daaronder inbegrepen sectoren welke gerekend worden tot cruciale beroepen. Daar waar van overheidswege is bepaald dat er sprake is van operationele noodzaak blijven onze diensten, met uiterste zorg voor veiligheid en gezondheid, gewaarborgd. De richtlijnen van de Rijksoverheid worden daarbij vanzelfsprekend in acht genomen.

Om voorts het risico van besmetting te verkleinen heeft PROCentrum besloten om met ingang van 23 maart het kantoor van front- en backoffice medewerkers te sluiten. Alle werkzaamheden worden, zoveel als mogelijk, vanuit huis gecontinueerd. PROCentrum heeft hiertoe thuiswerkplekken ingeregeld waarmee de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is. Bezoek aan onze opleidingslocatie is tot nader order niet mogelijk. Wel blijven wij, tijdens kantooruren, telefonisch bereikbaar via ons algemene telefoonnummer +31(0)40-206.0001. Tevens kunt u algemene vragen of informatie verzoeken indienen via info@procentrum.nl .

Wij vertrouwen op uw begrip voor bovenstaande maatregelen. Onze gedachten zijn bij degenen die nu voor ons in de frontlinie staan, vechten voor ieder leven en keihard werken om deze crisis te bezweren.